EMAIL

Aktualności
Informacje
CiekawostkiOferta WydawniczaH I S T O R I A EkspozycjaTurytsykaGaleriaKonkursKsięga GościWygaszacze, tapety . . .

 

Historia . . .

 

Historia Muzeum Ziemi Grodziskiej sięga 1937 roku. Wówczas to za sprawą ówczesnego burmistrza miasta dr Romana Mzurkiewicza Rada Miejska postanowiła powołać do życia Muzeum Miejskie w Grodzisku. Organizatorem Muzeum został sekretarz miejski, znany działacz "Sokoła" Stanisław Koliński. Na siedzibę powstałego Muzeum przeznaczono dwie sale w miejskim ratuszu.
W zasadzie nie zachowały się żadne informacje dotyczące zbiorów i działalności tamtejszego Muzeum. Wiadomo jedynie, że zdecydowana większość eksponatów pochodziła od lokalnych darczyńców. Okres okupacji rozproszył i zniweczył powstałe dzieło. Prawdopodobnie większość ówczesnych eksponatów padła łupem hitlerowców, bądź też została wywieziona.
Okres powojenny przez pierwsze kilkadziesiąt lat nie stwarzał warunków do odrodzenia ideii Muzeum. Dopiero w 1968 roku za sprawą Edwarda Pawłowskiego, miejskiego kolekcjonera piowowarów, a przede wszystkim regionalisty "odrodzono" Muzeum Ziemi Grodziskiej. Na siedzibę instytucji przeznaczono dwie sale w miejskim Domu Kultury.
Powołane do życia Muzeum Ziemi Grodziskiej rozpoczęto gromadzenie wszelkich pamiątek materialnych związanych z tradycją i historią miasta oraz najbliższej okolicy. Wiele miejsca poświęcono w nim historii piwa grodziskiego, którego udokumentowana tradycja sięga 1601 roku. Ponadto Muzeum było współorganizatorem odbywających się od 1976 roku Grodziskich Piwobrań, mających podkreślić piowowarskie tradycje Grodziska Wielkopolksiego. Charakter powstałego w 1968 roku Muzeum. Które było instytucją "półspołeczną" nie sprzyjał podejmowaniu szerszych inicjatyw. Nie mniej jednak, Muzeum Ziemi Grodziskiej było wówczas organizatorem kilku wystaw, które w sposób istotny przywołały dawne tradycje, a przede wszystkim "odgrzebały" ludzi związanych z miastem. W 1986 roku zorganizowano wystawę pt: "70 lat Harcerstwa na Ziemi Edmund Pawlowski - pierwszy kustosz Grodziskiej" oraz w 1989 roku wystawę "Barwy Walki". W grudniu 1989 roku zmarł dotychczasowy kustosz Edmund Pawłowski (patrz zdjęcie) , pozostawiając przez ponad rok Muzeum bez opiekuna. W 1991 roku funkcję kustosza obejmuje Dariusz Matuszewski. W tym samym czasie czynione są starania, aby dotychczasową siedzibę Muzeum przenieść do dawnego Pałacu przy ulicy 27 Stycznia. Początkowo Muzeum zajmowało w nim dwa pomiesczenia, a następnie w okresie kilku lat cały parter. Niestety zarówno cały Pałac, jak również sale Muzeum wymagają remontu, który do dnia dzisiejszego nie został ukończony. Otwarcie Muzeum Ziemi Grodziskiej w nowej siedzibie miało miejsce w maju 1992 roku i odbyło się pod patronem wojewody poznańskiego Włodzimierza Łęckiego.
Muzeum Ziemi Grodziskiej jest instytucją funkcjonującą w strukturach Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Wielkopolksim, finansowana ze środków miejskich. Muzeum oprócz swojej statutowej działalności prowadzi prężną działalność wydawniczą współtworząc z Towarzystwem Miłośników Ziemi Grodziskiej i Urzędem Miasta i Gminyi Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkoposlkim, serię pt.:"Grodziskie Zeszyty Historyczne", a wcześniej "Grodziskie Zapiski Regionalne". Od października 1998 roku Muzeum jest również miesięcznika "Panorama Grodziska".
W 1996 Roku Muzeum Ziemi Grodziskiej wspónie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Grodziskiej rozpoczęło największą swoją dotychczasową inicjatywę namalowania "Panoramy Obrony Grodziska z 1848 roku". W 1997 roku oddano tzw. "Małą Panoramę", natomiast w kwietniu 1998 roku - na 150 lecie Wiosny Ludów - otwarto właściwą Panoramę w wymiarach 12m długości i 3m wysokości. Obraz przedstawia obronę miasta w dniu 28 kwietnia 1848 roku podczas wydarzeń wielkopolksiej Wiosny Ludów. Duża "Panorama" jest na stałe prezentowana w siedzibie Muzeum Ziemi Grodziskiej. Obok Panoramy na uwagę zwraca ekspozycja plenerowa Muzeum znajdująca się przy siedzibie. Znajdują się w niej unikalne obecnie eksponaty militarne oraz rolincze. Jest wśrod nich czołg pływający PT-76 i transporter morski Topaz 2AP. Ponadto znajdują się cztery najróżniejsze armaty z okresu 1944-1950.
Ekspozycja muzealna z uwagi na prowadzony remont zalicza się w chwili obecnej do eklektywnych. W trzech prezentowanych salach znajdują się fragmenty działów archeologicznych, etnograficznych, numizmatycznych, piwowarskich oraz militarnych. Uwagę zwraca bogata kolekcja mundurów z lat 1914-1950. Jest wśród nich mundur żołnierza polskiego z armii gen. Józefa Hallera. W sposób szczególny prezentowana jest ekspozycja poświęcona dziejom miejscowego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Grodzisku oraz tradycji rzemieślniczej w mieście. Ponadto licznie prezentowana jest kolekcja kufli do piwa z najróżniejszych stron świata.
W ostatnim czasie Muzeum Ziemi Grodziskiej i Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodziskiej jest inicjatorem powołania w Grodzisku tzw. "Powiatowego Szlaku Turystycznego im. Michała Drzymały". Wspomniany szlak będzie się składał z kilku alternatywnych szlaków. W 1999 roku wydano publikację poświęconą Kościołom drewnianym ziemi grodziskiej rozpoczynającej szlak. W najbliższym czasie pojawią się kolejne publikacje traktujące o pałacach, wykopaliskach i obiektach sakralnych ziemi grodziskiej.

Muzuem Ziemi Grodziskiej nadal jest instytucją półspołeczną i dlatego na stałe czynne jest w każdą niedzielę od 1100 do 1330. Dla wycieczek jest możliwość wcześniejszego zamówienia każdej wizyty. Można to wykonać pod numerem telefonu +48 (61) 444 52 34.