EMAIL

Aktualności Informacje
CiekawostkiOferta WydawniczaGrodziskiw Zeszyty Historyczne

Grodziskie Zapiski Regionalne

Grodzisk Wielkopolski Wczoraj i Dzis

HistoriaEkspozycjaTurystykaGaleriaKonkursKsięga GościWygaszacze, tapety . . .

 

Oferta Wydawnicza Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej

W tym dziale prezentujemy publikacje, które powstały z inicjatywy Muzeum Ziemi Grodziskiej i Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej. Oferta nasza jest bardzo szeroka - dotychczas ukazało się 17 pozycji, nadmienić trzeba, że to wszystko w przeciagu tylko pięciu lat - można to uznać za nasz osobisty sukces.

Dotychczas ukazały się trzy serie:

"Grodziskie Zeszyty Historyczne" - Seria powstała w 1999 roku z inicjatywy Muzeum Ziemi Grodziskiej przy współpracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej oraz Urzędu Miasta i Gminy w Grodzisku, a także Starostawa Powiatowego w Grodzisku. Celem serii jest popularyzowanie historii i tradycji zarówno Grodziska jak również okolicznych miejscowości wchodzących w skład obecnego powiatu grodziskiego. Seria powstaje przy udziale licznych sponsorów i zainteresowanych instytucji. Do dnia dzisiejszego we wspomnianej serii pojawiło się pięć zeszytów, a kilkanaście jest opracowywanych. Wiele prac z tej serii powstaje na zlecenie Muzeum Ziemi Grodziskiej, bądź pisana jest pod patronatem Muzeum

"Grodziskie Zapiski Regionalne" - Seria wydawnicza powstała w 1995 roku z inicjatywy ówczesnego kierownika Urzędu Rejonowego Przemysława Smulskiego i prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej Dariusza Matuszewskiego. Celem serii była popularyzacja historii i tradycji ziemi grodziskiej oraz stworzenie warunków szerszego promowania miejscowości wchodzących w skład powstałego w 1990 roku Rejonu. Zasadniczo serie wydawał Urząd Rejonowy w Grodzisku we współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Grodziskiej, Muzeum Ziemi Grodziskiej oraz Urzędem Miasta i Gminy w Grodzisku Wlkp przy udziale licznych sponsorów. Do końca istnienia Urzędu Rejonowego w Grodzisku (grudzień 1998) we wspomnianej serii wydano dziewięć publikacji o różnorodnej tematyce i zakresie.

"Grodzisk Wielkopolski Wczoraj i Dziś" - Seria wydawnicza powstała w 1997 roku z inicjatywy Urzędu Miasta i Gminy w Grodzisku oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej we współpracy Muzeum Ziemi Grodziskiej. Tematem serii jest ukazanie w kilku zeszytach albumowych architektury i zmian urbanistycznych poszczególnych fragmentów miasta. Do tego celu wykorzystuje się bogate zbiory fotograficzne i ikonograficzne znajdujące się w zbiorach Muzeum Ziemi Grodziskiej i w zbiorach prywatnych. Autorami serii są lokalni regionaliści Jan Koza i Dariusz Matuszewski. Docelowo planowane jest wydanie siedmiu albumów. Do chwili obecnej ukazały się trzy albumy, wkrótce pojawi się czwarty.