EMAIL

Aktualnosci
Informacje
CiekawostkiO F E R T A  W Y D A W N I C Z A Grodziskie Zeszyty Historyczne

GRODZISKIE ZESZYTY REGIONALNE

Grodzisk Wielkopolski Wczoraj i Dzis

HistoriaEkspozycjaTurystykaGaleriaKonkursKsięga gościWygaszacze, tapety . .

 

" Legendy i podania Grodziska Wielkopolskigo "

 

autor : Dariusz Matuszewski
rok wydania 1995
format A5

Publikacja zawiera osiem legend i podań dotyczących Grodziska Wlkp. Wśród nich znajdują się legendy związane z mostem na ul. Rakoniewickiej, Ławami, dzielnicą żydowską, Piekłem i Doktorowem oraz historie dotyczące cmentarzy, parku, i postaci błogosłowianego ojca Bernarda z Wąbrzeżna. Ponadto znajduje się historia związana z orłem wiszącym w gabinecie burmistrza Grodziska Wielkopolskiego.
Całość zawiera 47 stron oraz 10 rysunków.


" Gmina żydowska w Grodzisku Wlkp. "

 


autor : Jerzy Chrzanowski
rok wydania 1996
format A5

Publikacja przedstawia zarys dziejów gminy żydowskiej w Grodzisku Wielkopolskim od początków, aż po okres okupacji hitlerowskiej. Książka składa się z trzech rozdziałów oraz załącznika będącego przywilejem Jana Leopolda Opalińskiego dla gminy żydowskiej w Grodzisku Wlkp. z 1663 roku. Całość zawiera 45 stron oraz 7 ilustracji.


" Historia szkoły podstawowej w Kobylnikach "

 


autor Karol Hoffmann
rok wydania 1997
format A5

Autor podjął próbę przypomnienia dziejów szkoły na przełomie stu lat jej istnienia. Treść zawarta w tym opracowaniu, pochodzą z zachowanych dokumentów szkolnych, głównym źródłem była kronika pana Antoniego Ewerta. W książce znajduje się imienny spis absolwentów Szkoły Podstawowej w Kobylnikach z lat 1948-1997.
Całość zawiera 40 stron, 15 zdjęć i 2 rysunki.


"Ulice i patroni Grodziska Wielkopolskiego "

 


autor : Piotr Berger
rok wydania 1997
format A5

Książka przedstawia historię i dzieje najważniejszych ulic i placów w Grodzisku Wlkp. Ponadto zawiera życiorysy i charakterystyki ludzi będących patronami ulic . W sumie Przedstawia 27 ulic , placów i rynków miasta. Są to ulice : 27 stycznia, A. Mickiewicza, Ks. P.Wawrzyniaka, Poznańska, bł. Bernarda, Rakoniewicka, ks. Cz. Tuszyńskiego, Żydowską, Szeroka, Garbary, Fryderyka Chopina, Stanisława Staszica, Rudolfa Mossego, Kolejowa, Powstańców Chocieszyńskich, Henryka Sienkiewicza, Bronisława Nowaczyka, 3 Maja, Żwirki i Wigóry, Bukowska, Mikołajczyka, Michała Drzymały, Stanisława Słomińskiego oraz Majkowskich. Poza tym przedstawia historię Starego Rynku, Placu Wiosny Ludów i Powstańców Wielkopolskich.
Całość zawiera 72 strony oraz 16 rysunków.


"70 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w
Grodzisku Wielkopolskim"


autor
rok wydania
format A5

Książka jest próbą nakreślenia dziejów obecnego Liceum Ogólnokształcącemu w Grodzisku Wlkp. od początków istnienia Szkoły Wydziałowej z 1885 roku aż po rok 1997. Książka zawiera spisy imiennych absolwentów Gimnazjum i Liceum z lat 1933 - 1997.
Całość zawiera 138 stron i 51 zdjęć.

"Wiosna Ludów 1848 w Grodzisku Wielkopolskim"

 


autor Dariusz Matuszewski, Marek Rezler
rok wydania 1998
format A5

Książka przedstawia historię wydarzeń wielkopolskiej Wiosny Ludów 1848 roku w Grodzisku Wlkp. napisaną przez M. Rezlera . W drugiej części D. Matuszewski przedstawia tradycję związaną z wydaniami Wiosny Ludów w Grodzisku Wlkp. oraz historię tworzenia obrazu " Panorama Obrony Grodziska z 1898 ".
Całość zawiera 89 strony , 10 zdjęć oraz 15 rysunków.

" Grodzisk Wielkopolski . Dzieje powiatu i starania
o jego restytucję "

 


autor Dariusz Matlewski
rok wydania 1998
format A5

Książka przedstawia dzieje powiatu grodziskiego od jego powstania w 1887, aż po jego likwidację w 1932. Ponadto obejmuje historię odtworzonego powiatu w okresie okupacji Hitlerowskiej w katach 1941-1945. Publikacja przybliża wysiłki związane za staraniami o przywrócenie powiatu w latach 1932-1998. Całość zawiera 120 stron , 9 map oraz 7 zdjęć.


" Działalność patriotyczno-niepodległościowa mieszkańców Wielichowa w latach 1900-1945 "

 


autor Piotr Jakuboszczak
rok wydania
format A5

Książka ukazuje działalność narodowowyzwoleńczą mieszkańców Wielichowa w latach 1900-1945. Szczególną uwagę autor poświęca powstaniu wielkopolskiemu 1918-1919 oraz drugiej wojnie światowej. Publikacja zawiera imienny wykaz powstańców wielkopolskich z wielichowskiej kompanii garnizonowej zorganizowanej 6 stycznia 1919 roku.
Całość zawiera 150 stron oraz 45 zdjęć.

" Granowo 1298-1998 "

 


autor Marek Miś
rok wydania 1998
format A5

Publikacja jest pierwszą dotychczas próbą stworzenia zarysu dziejów Granowa od początków 1298 do roku 1998.
Całość zawiera 64 strony , 17 zdjęć i 1 mapę.